Föreningen Aktiviteter Nyheter Bli medlem Ungdomar Medicinskt
loggarma.gif (3092 bytes) medicin.gif (2924 bytes)
En rapport från mötet om Pälsdjursallergier.

Visste du att allergi mot pälsdjur är lika vanlig som pollenallergi hos skolbarn?
15 - 20% av barn i skolåldern är pälsdjursallergiker.

Allergikonsulent Birgitta Lagercrantz och barnallergologen Helene Axfors Olsson vid barnkliniken, Växjö lasarett, höll den 3 maj en intressant konferens kring detta tema.

Högriskbarnen, som Birgitta arbetar med, lever i familjer där båda föräldrarna har allergi. Dessa föräldrar får redan vid graviditeten svara på ett frågeformulär, som kan ge som resultat att en diskussion inleds.

Råd till "Högriskfamiljer", före födsel och under första året

 • Undvik jordnötter under graviditet
 • Amma länge
 • Inga burfåglar eller pälsdjur
 • Ej rökning
 • Luft och fuktighet i bostaden
 • Dun och tagel bör ej förekomma.

Diskussionen om pälsdjur har nu startat och allergierna har ju ökat trots att dessa råd har givits under många år. Nya rön visar nu att barn som exponerats för djur är mindre benägna att utveckla allergier än vad som visats i tidigare undersökningar.

Men hur ska vi ta denna information, hur mycket ska man utsättas för när det gäller pälsdjur? Var ligger nivån? Tyvärr kan reaktionen bli att allergin förvärras. De flesta blir exponerade även fast de inte har egna djur, genom besök hos vänner och bekanta och i offentliga lokaler där de vistas. En tysk undersökning visar att ju mer allergen man har i sovrummet första året,desto bättre motståndskraft har man i det fortsatta livet. Denna undersökning genomfördes på asmatiker (129st) med pricktest och Metakaolintest samt avlästes med hjälp av en spirometri.

Många gånger kan det vara svårt att få diagnosen ställd då det förekommer två typer av allergiska reaktioner, snabballergisk och senallergisk reaktion. Snabballergisk reaktion utlöses direkt vid träff med djuren och då märker föräldrarna den direkt. En senallergisk reaktion kommer efter ca 6 timmar, och det visar sig att föräldrarna inte sätter barnens reaktion i samband med nåt allergiskt.

Senallergin finns när man är djurägare men när man gör sig av med djuret blir man snabballergisk och detta kan bli ytterligare markerat när man skaffar sig ett nytt djur i samma "djurfamilj". Har man en djurallergi kan man bli allergisk mot ytterligare djurraser. Reaktionen sker på äggviteämnet från djuren och viss korsreaktion kan förekomma mellan olika djur för allergiker. Sensibiliseringen för katt ger bättre resultat än för hund för att äggviteämnet är mer fastställt för katt än för hund.

Att tvätta djuret minskar allergirisken också. Hundar tvättas ofta men katter tvättar man aldrig. Mätning visar att man genom att tvätta katten 1 gång per vecka i 4 veckor, minskar ursprungsallergenet med 85%.

Pälsdjuren har ett "släkträd" där närsläktade djur kan samverka i allergologisk mening.

Lite siffror:

 • 1/3 av alla barn har allergi
 • 6-8% har astma
 • Av dessa har 80% allergi också
 • 50% av de pricktestade har allergi för katt och/eller hund
 • Pälsdjursallergi är lika vanligt hos skolbarn som pollenallergi.

Bakterier i tarmen ger möjlighet till tolerans, alltså genom laktobakterier får man ett bättre skydd för barnen.

Lantbruksbarn som utsätts ofta för pälsdjursallergener har mindre benägenhet för allergier och de som bor i välventilerade hus mår också bättre.

Rökning är något som ökar luftvägsinfektionerna hos barnen, det är lättare att utveckla allergierna. Finns det dessutom en dålig innemiljö med fukt ökar risken 8 gånger.

Cortison har varit revolutionerande för allergiker och gett en bättre hälsa.

Mögelallergi brukar vara en multipelallergi som drabbar dem som redan har en annan allergi.

"Droppen som får bägaren att rinna över". Alla tål inte lika mycket, en del har bara små bägare. Att minimera nivåerna före gör att man kanske tål mer av allergen än annars, att ta bort miljöpåverkan kan sänka nivån.

Sanering kan vara att ta bort djur, men ändå finns djurepitel kvar i huset i upp till 10 år efter. Ändå bör man tvätta och torka av allt, grundligt inom en kort period för att inte bara flytta runt epitelet. Skolbarn utsätts dock mycket för epitel igenom att de har kamrater med djur, som förs vidare både bort och hem.

Man kan träna sig att umgås med djur, under kontrollerade former enligt en undersökning, en annan säger att man lurar sin kropp på detta sätt.

Allergi är ett växande problem i vårt samhälle, förklarade Helene Axfors Olsson. Gjorda mätningar visar att barnallergier blir allt vanligare i vissa åldersgrupper.

Det var en mycket intressant föreläsning som gav många tillfällen att få svar på sina frågor och föreläsarna kom med ett flertal väldigt användbara tips och idéer.


Medicinnytt

Lite medicinlänkar...

Apoteket

Medicinnytt


Upp

Föreningen Aktiviteter Nyheter Bli medlem Ungdomar Medicinskt
Astma och Allergiföreningen i Ljungby
c/o Långh Tofsmesvägen 1
341
42 Ljungby
Telefon 0
706733477
 

© Astma och Allergi föreningen i Ljungby  1999
Design&Layout infoNetwork